• Ασθενής ηλικίας 40 ετών με βαριά ψύχωση στα πλαίσια επιληπτικών κρίσεων, λογοδιάρροια, μειωμένη προσοχή,
υπερκινητικότητα.
• Τοποθετήθηκε αιώνας στην κορυφή του κεφαλιού, και επιθέματα ενέργειας στο τρίτο μάτι και πίσω στο κρανίο, όπως
επίσης στην κροταφική χώρα δεξιά και αριστερά.
• Σημαντική βελτίωση της λογόρροιας, της υπερκινητικότητας και της προσοχής. Η κατάσταση αυτή συνεχίζει να είναι η ίδια μετά από 20 μέρες.

Γεώργιος Παπαδόπουλος – Καθ. Αναισθησιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων