Περιστατικό 2.

Ασθενής με αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο και
νευροπαθητικό πόνο. Η τοποθέτηση των επιθεμάτων είχε
ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του πόνου και τη
βελτίωση της κινητικότητας του αυχένα.

Γεώργιος Παπαδόπουλος – Καθ. Αναισθησιολογίας Παν. Ιωαννίνων