Σας παραθέτουμε ένα από τα πιο επιτυχημένα πρωτόκολλα αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑΣ με τα επιθέματα LifeWave σύμφωνα με καταγραφή πολλών μαρτυριών.

  1. Toποθετούμε ένα Aeon patch πίσω στον αυχένα στο σημείο A7 ή GV14
  2. Toποθετούμε ένα patch Γλουταθειόνης επάνω στον ομφαλό
  3. Τοποθετούμε ένα set Ιce-Wave patch κάτω στις πατούσες στο σημείο των νεφρών Κ1
  4. Τοποθετούμε ένα set Energy Enhancer patch στο σημείο των πνευμόνων στο στήθος LU1

Με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο σημειώθηκε ότι ο πόνος υποχωρεί από το 10 στο 0 σε λιγότερα από 5 λεπτά!!

Μοιραστείτε το & κάνετε τα σχόλια σας. Θα χαρούμε να ακούσουμε και την δική σας προσωπική μαρτυρία.


We have many great success stories in helping to ease the suffering of the pain associated with fibromyalgia.

Here is one for you “Successful FIBROMYALGIA protocol with theLifeWave Patches“:

  1. Place an Aeon patch behind the neck on GV14 point
  2. Place a Glutathione patch directly to the belly button
  3. Place IceWave Patch under your feet on K1 point
  4. Place Energy Enhancer on lung point LU1

The pain goes from 10 down to zero in less than 5 minutes, so thankful to the new patching technologogy!!