Μερικοί άνθρωποι λένε “έχω μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη.” Τότε, άνοιξε το στόμα και πες “ευχαριστώ”! Αυτό δεν είναι κανένα καινούρργιο νέο, αλλά είναι κάτι που δεν το κάνουμε αρκετά συχνά. Εάν σε καθημερινή βάση μάθουμε να λέμε “ευχαριστώ”, η ζωή μας θα αλλάξει.