Ναι, μπορούμε να “ξεγελάσουμε” το σώμα μας για να μας ακούσει με τον πιο φυσικό τρόπο !!! “Τα ηλεκτρονικά του σώματος» είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε από τον Δρ Robert Becker στα τέλη της δεκαετίας του ’60, αρχές του ’70, που μας βοηθάει να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν τα επιθέματα. Είπε ότι οι ηλεκτρικές ιδιότητες του σώματος (τα κύτταρα) ελέγχουν τις βιοχημικές ιδιότητες και οι βιοχημικές ιδιότητες ελέγχουν τη βιοχημική του. Έτσι, μόνο αυτή η απλή δήλωση είναι εξαιρετικά ισχυρή, γιατί αυτό σημαίνει είναι ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ να επιτύχουμε τον χειρισμό των βιοχημικών ιδιοτήτων του σώματος, είτε σε θέματα πόνου, αντιγήρανσησ ή ανάτασης του οργανισμού. Αυτά, δήλωσε ο David Schmidt στη Διάσκεψη του Μονάχου το 2014 και καταγράφηκαν από το Betty Aslanis Training Team