Ιce Wave στο σημείο ΤΒ15, χρησιμοποιεί η Δρ. Κατερίνα Κουφού, για την δική της ξεκούραση!