• Πόνος έντασης 9 στην VAS, οίδημα (το μάτι δεν ανοίγει εύκολα) και ερυθρότητα στο μάτι σε ασθενής ηλικίας 68 ετών στον οποίον χορηγήθηκε κορτιζόνη οπισθοοβολβικά στο οπτικό νεύρο λόγω οξείας απώλειας όρασης.

• Τοποθέτηση επιθέματος αιώνα σε βελονιστικό σημείο που βρίσκεται στο εσωτερικό άκρο του άλλου φρυδιού είχε
ως αποτέλεσμα την άμεση ανακούφιση από τον πόνο, ενώ σε 20 λεπτά βελτιώθηκε σημαντικά το οίδημα και η
ερυθρότητα.

Γέωργιος Παπαδόπουλος – Καθ. Αναισθησιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων