• Ασθενής ηλικίας 67 ετών με πόνος στο δεξί γόνατος,
έντασης 10 στην VAS, από αρθρίτιδα και επιγονάτια
τενοντίτιδα.
• Γνωστή οισοφαγική παλινδρόμηση και δυσανεξία στα ΜΣΑ.
• Πόνος στο αριστερό γόνατο από υπερφόρτιση και στη
μέση.
• Τοποθέτηση 2 Icewave με τη μέθοδο του ρολογιού χωρίς
αποτέλεσμα.
• Τοποθέτηση 2 σκούρων επιθεμάτων 2 Icewave δεξιά και
αριστερά και ενός λευκού με τη μέθοδο του τριγώνου και
ενός επιθέματος αιώνα στο σημείο του πόνου με σημαντική
βελτίωση. Θεραπεία 3 μηνών.
• Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κορεσμός των
βελονιστικών σημείων και αλλαγή

Γεώργιος Παπαδόπουλος – Καθ. Αναισθησιολογίας Παν. Ιωαννίνων