• Έφηβος ηλικίας 16 ετών με οξεία κνίδωση.
Τοποθετήθηκε στο SP 10 – 2 δάκτυλα πάνω από το γόνατο στην
εσωτερική μεριά και 1 επίθεμα γλουταθειόνης στο ΤΙ11 (πάνω
από τον αγκώνα στην έξω επιφάνεια. Η μεγάλη βελτίωση επήλθε
μετά την τοποθέτηση επιθέματος ενέργεια στο Κ1 (κάτω από τα
πόδια). Επειδή τα επιθέματα αυτά έφευγαν από τα πόδια
τοποθετήθηκαν στο LI 3 (μετά τα δάκτυλα στην πάνω επιφάνεια
του ποδιού) η γλουταθειόνη.

Η εφαρμογή επιθεμάτων είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική
μείωση >50% του κνησμού και του εξανθήματος την πρώτη μέρα.
Περαιτέρω βελτίωση τη δεύτερη μέρα. Πλήρη εξάλειψη των
συμπτωμάτων την 3ημέρα.

• Εφαρμογή επιθεμάτων επίσης σε έφηβο ηλικίας 15 ετών με οξεία
κνίδωση εξάλειψε τη κνίδωσης μέσα σε 3 μέρες.

Γεώργιος Παπαδόπουλος – Καθ. Αναισθησιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων