Περιστατικό 3. Ασθενής με κήλη στον αυχένα και αίσθημα
αιμωδίας του αριστερού άκρου. Σημαντική βελτίωση

Περιστατικό 4. Εφαρμογή επιθεμάτων σερ ασθενή με
ανθεκτική συμπαθητική αντανακλαστική δυστροφία χωρίς
αποτέλεσμα.

Γεώργιος Παπαδόπουλος – Καθ. Αναισθησιολογία Παν. Ιωαννίνων