Περιστατικό 1:

Ασθενής ηλικίας 69 ετών με νευροπαθητικό πόνο μετά από θεραπεία με
κυτταροστατικά στα χέρια και στα πόδια, μειωμένη αιμάτωση και δυσκαμψία.

Μετά την τοποθέτηση 2 επιθεμάτων energy και ενός επιθέματος αιώνα στο Α7
σπόνδυλο θεαματική βελτίωση της αιμάτωσης και της κινητικότητας των άκρων, σημαντική βελτίωση του πόνου
που είναι πλέον αισθητός μόνο στα νύχια.

Γεώργιος Παπαδόπουλος – Καθ. Αναισθησιολογίας Παν. Ιωαννίνων