Αντιμετωπίστηκε με γλουταθειόνη πάνω στον ομφαλό και 2 σετ ice-wave γύρω από τον ομφαλό σε απόσταση ενός δακτύλου.

Ο πόνος από το 10 πήγε στο μηδέν μέσα σε 1 λεπτό. Wow!!

Σήμερα, μοιραζόμαστε την πληροφορία αυτή μ’ αυτούς που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν!

Εάν συμφωνείτε, κάντε “like” και γράφετε τα σχόλια σας.

Η επικοινωνία βοηθάει, ενθαρρύνει και κάνει καλύτερους ανθρώπους