• Συνολικά εφαρμόστηκαν τα επιθέματα σε 6 ασθενείς.

4 από αυτούς είχαν θεαματική ανταπόκριση, ένας είχε αρχικά καλή ανταπόκριση αλλά δεν συνεργάστηκε περαιτέρω και σε έναν είχαν μικρό αποτέλεσμα.

Γεώργιος Παπαδόπουλος – Καθ. Αναισθησιολογίας Παν. Ιωαννίνων