• Ασθενής ηλικίας 40 ετών με ασβέστωση τενόντων του ακρωμίου και τραύμα στον ώμο. Πλήρης αδυναμία κινητοποίησης του άνω άκρου.

• Η ασθενής υποβλήθηκε σε ηλεκτροβελονισμό και θεραπευτικό block με αποτέλεσμα τη μείωση του
πόνου 50 %. Καμία αλλαγή στην κινητικότητα του άνω άκρου

• Στον ασθενή τοποθετήθηκαν 2 επιθέματα Ice wave με την μέθοδο του ρολογιού. Η εφαρμογή ενός επιθέματος αιώνα στο Α7 βελτίωσε σημαντικά τον πόνο. Η επιπρόσθετη εφαρμογή επιθέματος γλουταθειόνης πάνω στον ώμο, στο σημείο πόνου
είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη εξάλειψη του πόνου και σημαντική βελτίωση της κινητικότητας του άκρου.

Γεώργιος Παπαδόπουλος – Καθ. Αναισθησιολογίας Παν. Ιωαννίνων