Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μόνο αίμα στις φλέβες μας, αλλά και ενέργεια που κυκλοφορεί στο σώμα σε μορφή υγρών κρυστάλλων. Το σώμα μας είναι σαν μία μεγάλη μπαταρία. Η χημεία του σώματος δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά πεδία, έχει ηλεκτρική ισχύ και τα ίδια ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως ένα ραδιόφωνο.
Με την εφαρμογή των patches, αλλάζουμε τον διακόπτη και τις ηλεκτρικές ιδιότητες των κυττάρων του σώματος! Wow, ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία και όμως αποτελεί μία πραγματικότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα.
Είναι γεγονός ότι κάποιοι γιατροί – ερευνητές μπορούν να μετρήσουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες του σώματος με συσκευές όπως oι EIG, ΕΜG, CEG.
Να θυμόμαστε ότι οι ηλεκτρικές ιδιότητες των κυττάρων αλλάζουν από το ηλεκτρικό σήμα που λαμβάνουν από τα patches όταν τοποθετούνται στο σώμα, τα οποία ενεργοποιούνται από την θερμοκρασία του σώματος και διεγείρουν βελονιστικά σημεία.
ΜΟΝΟ όταν αλλάζουν οι ηλεκτρικές ιδιότητες των κυττάρων, μπορούν να αλλάξουν και οι βιοχημικές ιδιότητες τους και έτσι “ακούει” το σώμα, έρχεται σε ομοιόσταση και επέρχεται αυτοϊαση, τόσο απλά!
Η καλή υγεία προέρχεται από κάποιες αλλαγές που κάνουμε στην ζωή μας και τις επιλογές μας!