Ο κ, Γιαμαλης είναι καταπληκτικός ιατρός, αλλά και καταπληκτικός άνθρωπος. Κυρία B. Aslani, σας ευχαριστούμε για τις καθημερινές προσπάθειες που κάνετε για ένα κόσμο χωρίς πόνο.” Μαρία Ασημακοπούλου