Για την Ρύθμιση της λειτουργίας των Μιτοχονδρίων

Lifewave ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΡΝΟΣΙΝΗΣ: ένας επιπλέον νέος τρόπος που μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων με αποτέλεσμα την αντιγήρανση και την επιμήκυνση της νεότητας…..