Πληρωμή – Payment

Επιλέξτε τρόπο πληρωμής / Choose payment option

Πληρωμή μέσω Paypal – Pay using Paypal

ή / or

Μπορείτε να κάνετε κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς

You can make a deposit to one of the following bank accounts

Alpha Bank
GR6401407120712002310025310

Πειραιως / Piraeus
GR4801722160005216052806900

Εθνική / NBG
GR310118780000087870180376

Eurobank
GR6002603360000720201014128

Σε όνομα

Δ.Καλιονα – Χρ. Ασλανης