ΒΗΜΑ 7 – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΝΟΥ

Video 1: Επιστημονική Παρουσίαση

Video 2: Προϊόντα & τοποθετήσεις

Video 3: Συνδυασμοί Επιθεμάτων

Video 4: Επιλογή επιθέματος & Αποτελεσματικοί Συνδυασμοί L1

Video 5: Σημεία Βελονισμού- Συνδυασμοί L2

Video 6: Mεσημβρινοί σε ισορροπία

Video 7: Ζώνες Πόνου στο Σώμα

Video 8: Πρωτόκολλα Παθολογικών συμπτωμάτων

Video 9: Παράγοντες Αποτελεσματικότητας των LW patches