ΒΗΜΑ 3 – Bασική Εκπαίδευση, L1

Επιστημονική Παρουσίαση

Διαχείριση Πόνου – Ice Wave

Bιολογικό Ρολόι – Stress

Aποτοξίνωση

Συνδυασμοί – Παθολογίες

Eργαστήρια

Ιce-Wave

Bελονιστικά σημεία φυλλαδίων

Περιστατικά (μαστεκτομή, εκφυλίσεις – χειρουργεία)