Πρόγραμμα “Ξεπερνώ την ΚΟΠΩΣΗ & υπερφορτίζω την ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΥ” Αξίας άνω των 1000€

Program “Overcome FATIGUE & Supercharging MY ENERGY” A value of over 1000€

❗❗ΠΡΟΣΟΧΗ/ATTENTION❗❗

🔥Δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν ΜΟΝΟ μέλη & συνεργατες του Betty Aslanis Training Team που έχουν ήδη προμηθευτεί τα επιθέματα του Προγράμματος.

🔥 Eligibility for FREE ATTENDANCE is available ONLY to Team Members & Brand Partners of Betty Aslanis Training Team, who have already in their hands all the patches needed for this Program.

❗❗Εφόσον έχεις ολα τα επιθέματα, τώρα μπορεις να υποβάλεις την αίτηση σου για ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Πρόγραμμα⬇️

❗❗Submit your FREE APPLICATION, now that you already have in your hands all the patches required by this Program⬇️


  *Η επιβεβαίωση της ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, θα ακολουθήσει μέσα σε 2-3 ημερες.
  Ολα τα Πεδία συμπλήρωσης είναι υποχρεωτικά για την αξιολόγηση.
  Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.


  The confirmation of the FREE MEMBERSHIP will follow within 2-3 days.
  All Fields are mandatory for the evaluation.
  Thank you for the communication.*